You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Monday 2 May 2005
Sydney, Australia
Ko e lea tau e mala’e ‘o e politiki ‘i he fonua mo e kuonga kotoa pe ko e fo’ilea koia ko e .”KAKAI” (people). Ka ko e lea’ni ‘oku mafulifuli hono ‘uhinga, ‘a ia ko hono kakano ia, ‘o makatu’unga ‘i he va (relation) ‘o e “founga fakahoko ngaue’ mo e “kaveinga’ ‘a ia ‘i he faka-politikale ‘oku nofo kainga ai e ongo fakakaukau ‘e ua: -'Inoke Fotu Hu'akau
Node is premium Premium content

Pages