You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Imisi 'o e TBC meihe 'ataa

USA

'Etita,

Re: "Government, don't let me down, Editorial Committe stop and be normal."

Ko e ki'i lave nounou atu pe 'o kau atu he lavelave 'a e kau tangata' mo e kau fefine, 'oku ou ki'i tokanga atu ki he Cpt 'o e US Marine (Mafi 'o Amerika) mo e Cpt 'o e US Army (Tama Foa). 'Oku ou lave'i pe kuo fai e ki'i matavalea he laine

(front line, TBC) ka 'i he 'ilo faka'eikitau' 'oku fai pe (kafo) lavea neongo e teuteu lahi 'oku fai kimu'a pea fai e 'unu 'o fehangahangai mo e fili'.

Ko e motu'a eni na'e faifatongia ma'ae US Air Force pea koia 'oku ou fie tokoni atu ai 'oua leva 'e to'o e falala mei he 'etau kongakau he 'oku kei taimi pe hono fakalelei'i. 'Oku 'i ai 'a e ki'i to'oto'o mei he fakaasiasi mei he moana 'o e ngaahi fetu'u' pea koia neongo 'a e 'ikai ke u fehangahangai mo e fili tautoitoi 'i he loto'i fonua' 'o hange koia kuo mo taukei ai' ka 'oku ou lava pe

ke lofa takai he 'ataa' 'o siofi e ngaahi maafuhinga 'a e fili, haha!!

Mafi 'o Amerika mo Tama Foa, malo e vahevahe pea 'oua 'e holomui mei he feinga ki he lelei taha'. Ko e ki'i fokotu'u ena 'i he sio mei 'olunga' pea ka 'oku fehalaaki pea fai mai pe ha tokoni ka tau toki sio. 'Oku tonu ma'u pe fakafuofua 'a e kakai 'oku ha'anautolu e kelekele 'ia kinautolu na'e 'oange pe kelekele ke nau le'o vao ai.

Kau Nopele totonu ke fili kihe Falealea:

1-Hon Fielakepa

2-Hon Kalaniuvalu

3-Hon Tu'ipelehake

4-Hon Vaha'i

5-Hon Tu'ivakano

5-Hon Fakafanua

6-Hon Tupouto'a Tungi

7-Hon Vaea

8-Hon Tuita

9-Hon Fotofili

Ko e toki tonu pasika eni 'a e Hou'eiki totonu 'oku nau ma'u e ngaahi tofi'a ke nau tu'u he mo'oni 'a Tupou 'Uluaki, malie lahi ee'.

Siosaia Moimoiangaha

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com