You are here

Results for Fakafanua Kinikinilau Lelea 'a Fafine

Monday 24 May 2004
Nuku'alofa, Tonga
Tongan Nobleman Hon. Fakafanua Kinikinilau Lelea 'a Fafine was laid to rest today at the Vakataumai burial ground at Ma'ufanga.
Node is premium Premium content