You are here

Weather

Cyclone Ella passing north of Niuatoputapu tonight

Nuku'alofa, Tonga

A Tropical Cyclone Warning remains in force for the Niuas tonight.

Tropical Cyclone Advisory Number 2 for Tonga on Tropical Cyclone Ella. Issued from the Fua'amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 7:00pm 9 May 2017

Tropical Cyclone Warning: A Tropical Cyclone Warning remains in force for the Niuas.

Warnings

 • A GALE WARNING remains in force for the Niuas land areas.
 • A STRONG WIND WARNING remains in force for the rest of Tonga.
 • A HEAVY RAIN and FLASH FLOOD WARNING remains in force for the Niuas but is now cancelled for Vava'u.

Situation:

Tropical Cyclone Ella was located near latitude 15. 1 south, longitude 172.7 west or about 150km northeast of Niuatoputapu or 317km east-northeast of Niuafo'ou at 4:00pm this afternoon. The system is moving west-northwest at about 5 knots (10km/hr). On its current track Tropical Cyclone Ella is expected to lie about 90km north of Niuatoputapu 12 midnight tonight.

Forecast to midnight tomorrow for Tonga.

For Niuatoputapu: east to southeast winds 30-35 knots (55-65km/hr), possibly rising up to damaging gale force winds with a speed of 35-40 knots (65-75km/hr) this evening. Cloudy with periods of rain, heavy at times with squally thunderstorms, and possible flash flooding. For Niuafo'ou: East to southeast winds 25-30 knots (45-55km/h), with gust up to damaging gale force winds 35-40 knots tonight. Cloudy periods with occassional showers heavy at times with squally thunderstorms.

For Vavau, Ha'apai, Tongatapu and 'Eua: East to southeast winds 25-30knots (45-55km/hr). Occasional showers possibly heavy at times over Vava'u. Elsewhere, cloudy periods with possible few showers.

Outlook for Thursday: For all of Tonga: Fresh to strong east to southeast winds.Cloudy periods with isolated showers.

Temperature forecast for Nuku'alofa: Maximum for tomorrow: 28C Minimum for tonight: 23C.

---

Marine Weather Bulletin 

WARNINGS

 • A GALE WARNING remains in force for the Niuas and Vava'u coastal areas.
 • A HEAVY DAMAGING SWELL WARNING  remains in force for all Tonga coastal waters.
 • A STRONG WIND WARNING remains in force for Ha'apai, Tongatapu and 'Eua coastal waters.

Forecast to midnight tomorrow for all Tonga coastal waters

For Niuatoputapu coastal waters: East to southeast winds 30-35 knots(or 55-65km/hr), rising up to damaging gale force winds with a speed of 35-40knots (65-75km/hr) this evening. Rough to very rough seas. A heavy southeast damaging swells.

For the Niuafo'ou and Vava'u coastal waters: East to southeast winds 25-30 knots(45-55km/hr), with gust up to damaging gale force winds 35-40 knots (65-75km/hr) tonight over waters east of Niuafoou and north of Vava'u. Rough to very rough seas. Heavy southeast damaging swells.

For Ha'apai, Tongatapu and 'Eua coastal waters: East to southeast winds 25-30knots (or 45-55km/hr). Rough seas. Heavy southeast damaging swells.

Outlook for Thursday For all Tonga coastal waters: East to southeast winds 20-25 knots, rising up to 30 knots at times. Rough to very rough seas. Heavy southeast damaging swells.

---

Tide prediction
High tide: 07:00pm
Low tide : 01:00am (10/05/2017)

Sun and moon
Sunrise: 07:00am
Moonset: 05:15am

The mean sea level pressure recorded at Fua'amotu airport at 07:00pm was 1018.0 millibars and the relative humidity was 64%.

The next Tropical Cyclone Advisory will be issued at around 12:00am midnight tonight.

--

Fakamatala'ea makehe hono 2 fekau'aki pea moe Saikolone Fakatalopiki ko Ella, 'i hono tuku atu mei he Senita Fakatokanga Saikolone Fakatalopiki 'a Tonga 'i Fua'amotu he taimi 7:00pm 9 Me 2017. 

FAKATOKANGA KE TOKATEU KI HA SAIKOLONE FAKATALOPIKI: 'OKU TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

 • 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.
 • 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.
 • 'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA PEA OKU KANISELI ATU KI VAVA'U.

Tu'unga 'oe 'Ea:

Ko e Saikolone Fakatalopiki koia ko Ella ne toka fakafuofua ki he latitute 15.1 fakatonga longitute 172.7 fakahihifo pe 150km ki he tokelauhahake 'o niuatoputapu pe 317km hahake-tokelauhahake 'o Niuafo'ou he taimi 04:00pm 'oe efiafi ni. Koe 'alotamaki ni 'oku nga'unu fakahihifo - tokelauhihifo 'i he vave koe mailetahi 'e 5 ki he houa (10 km/houa). 'I hono halanga lolotonga 'oku fakafuofua kene toka he 90km tokelau 'o Niuatoputapu he tu'apo 'oe pooni.

Fakamatala'ea ki he tu'apo 'apongipongi ki he 'otu Tonga:

Ki Niuatoputapu: Angi e matangi mei he hahake moe tongahahake mailetahi 'e 30-35 ki he houa (55-65km/hr), pea to takutaku 'o a'u ki he havili fakatupu maumau 'i mailetahi 'e 35-40 ki he houa (65-75km/hr) ha ngaahi taimi 'i he pooni.'Ao'aofia pea mo ha 'uha fakataimi ,lolo lahi ha ngaahi taimi pea mo ha manamana pea malava pe ke i ai moha tafea foki.

Ki Niuafo'ou: Angi e matangi mei he hahake moe tongahahake mailetahi 'e 25-30 ki he houa (45-55km/hr), pea to takutaku 'o a'u ki he havili fakatupu maumau 'i mailetahi 'e 35-40 ki he houa (65-75km/hr) ha ngaahi taimi 'i he pooni.'Ao'aofia pea mo ha 'uho'uha fakataimi ,lolo lahi ha ngaahi taimi pea mo ha manamana.

Ki Vava'u, Ha'apai, Tongatapu pea mo 'Eua: Angi e matangi mei he hahake moe tongahahake mailetahi 'e 25-30 ki he houa (45-55km/hr). 'Uha tu'u mo to malava pe ke lolo lahi ha ngaahi taimi 'i Vava'u, ngaahi feituu kehe 'ao'aofia pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.

Tu'u ki he Tu'apulelulu: Ki he kotoa e 'otu Tonga:

Angi malohiange mo hakohako e matangi mei he hahake moe tongahahake. Lahi ke 'ao'aofia pea mo ha tu'u mo to ma'ama'a pe.

Koe fua e mafana ki Nuku'alofa Ma'olunga taha ki he 'aho ni:

28c Ma'olalo taha ki he pooni : 23c.

--

Fakamatala 'Ea ki Tahi

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

 • 'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI KONGA TAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U.
 • 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.
 • 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA.

Fakamatala'ea ki he tu'apo 'apongipongi ki he kotoa e ngaahi potutahi 'oe 'otu Tonga

Ki he ngaahi potutahi 'o Niuatoputapu:

Angi e matangi mei he hahake moe tongahahake mailetahi 'e 30-35 ki he houa (55-65km/hr), pea to takutaku 'o a'u ki he havili fakatupu maumau 'i mailetahi 'e 35-40 ki he houa (65-75km/hr) ha ngaahi taimi 'i he pooni. Hou ke hou 'aupito e tahi. Aake malohi 'aupito e peau malava kene fakatupu ha maumau mei he tongahahake.

Ki he ngaahi potutahi 'o Niuafo'ou mo Vava'u: Angi e matangi mei he hahake moe tongahahake mailetahi 'e 25-30 ki he houa (45-55km/hr), pea to takutaku 'o a'u ki he havili fakatupu maumau 'i mailetahi 'e 35-40 ki he houa (65-75km/hr) ha ngaahi taimi 'i he pooni ki he ngaahi potutahi fakahahake 'o Niuafo'ou pea moe fakatokelau 'o Vava'u. Hou ke hou 'aupito e tahi. Aake malohi 'aupito e peau malava kene fakatupu ha maumau mei he tongahahake.

Ki he ngaahi potutahi 'o Ha'apai, Tongatapu pea mo 'Eua:

Angi e matangi mei he hahake moe tongahahake mailetahi 'e 25-30 ki he houa (45-55km/hr).

Hou e tahi pea aake malohi 'aupito e peau mei he tongahahake.

Tu'u ki he Tu'apulelulu:

Ki he kotoa e potutahi 'o e 'otu Tonga ni:

Angi e matangi mei he hahake moe tongahahake mailetahi 20-25 kihe houa pea 'au kihe mailetahi 'e 30 kihe houa ha ngaahi taimi. Hou ke hou 'aupito e tahi. Aake malohi 'aupito e peau mei he tongahahake.

--

Hu'a moe mamaha 'o e tahi

Taumalie : 07:00pm

Mahatoka : 01:00am 'apongipongi (10/05/2017)

La'a moe mahina

Hopo e la'a: 07:00pm

Too e mahina: 05:15am

Koe fua e palometa 'ihe mala'e vakapuna Fua'amotu he taimi 07:00pm na'e milipa e 1018.0 pea koe hauhau 'oe 'ea na'e peseti 'e 64%

Koe Fakamatala'ea makehe hono hoko 'e tuku atu ia 'i he taimi 12:00am 'o e pooni pe ofi ki ai.