Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e valoki ko e me'a fakalanga mamahi

Nuku'alofa, Tonga

'Etitia,

Kataki kae ki'i hao hake 'a e ki'i fakahoha'a ko'eni ki he tohi 'a e matapule ko'eni ko 'Aisea Tu'ikolovatu mei Hawaii, fekau'aki mo e 'etau timi 'Ikale Tahi.

Ko e me'a 'eni 'oku 'oku tau ui ko e fakaanga mei he laine 'auti, kuo tau fo'i mo kovi 'ulu pe fakamole space he fa'ahinga kakai ko'eni 'o hange ko e matapule ko'eni, Kole atu heni keke kataki nofo tafataha pe koe 'I hono fakalele ho'o 'iate mo e best choice in construction ke sai taumaia teke lava ke tu'u atu ha taha neesi 'o fakaanga'i ho'o ngaue. Teke lava nai? Tatau tofu pe ia mo ho'o fakaanga ko'eni 'oku fai ki he 'akapulu. Ko e fehu'i leva pehe 'e fiefakaongo atu ha taha ki ho'o fakaanga? let alone he 'ikai keke 'ilo'i ha me'a 'i he 'akapulu. Kou tui 'oku 'I ai 'a e ngaahi fokotu'utu'u lahi 'a e komiti ki he kaha'u 'etau timi 'o 'au ki he teu World Cup 2011.

Ko e fo'i ola fe ia na'e senituli 'a e kai 'a e All Black 'i Tonga ko e fo'i me'a fo'ou 'ena pe ko e fo'i me'a motu'a pe tatau mo ho'o tapakaaa he 'akapulu. Ko e tau tesi fakamuimui pe na'e va'inga ai 'a Tonga mo e All Blacks 'i Fisi 'I he Pacific IRB Cup pea ne ongo 'a e ulungia ka na'e malie va'inga 'etau fanau. Ko e va'inga mo Ireland mo Scotland ne toki mahino pe he momeniti faka'osi 'oku 'ikai ke lava mai 'a e kau va'inga ne tonu ke nau va'inga ai tupu mei 'enau ngaahi aleapau mo e 'enau ngaahi kalapu.

'Etita 'oku fu'u kataki'i ngata'a 'a e fakaanga 'a e fa'ahinga ni pehe ki he kakai 'oku nau nofo atu 'i Tu'apule'anga 'o nau pehe kuo maama 'enau fakakaukau 'o fakaanga'i 'a e me'a 'oku 'ikai ke nau 'ilo ki ai. Kapau ko 'etau talanoa ki he lingi sima ha fakava'e fale pea 'oku fai e tui atu mo toka'i 'a e matapule Hawaii ko'eni.

Tuku ki he kau ma'u mafai 'I he komiti ke nau fai hono teu'i mo 'alea'i 'a e ngaahi me'a kuo vahe'i kinautolu ki ai. Tau fiefia kotoa ko e lava ke fietokoni atu 'a Campese ki he 'etau timi. He 'oku ou 'ilo'i 'Aisea pea 'oku ke 'ilo'i he 'ikai ke ofiofi ha'o ki'i fakaanga ki he sio 'a Campese fekau'aki mo e mala'e 'oku taukei ai. 'Oku 'I ai 'a e kole atu ki ho'o mou Hawaii Rugby Union Officers 'oku ke lau ki ai 'i ho'o tohi ke mou toki arrange ha mou test match ha paaka 'oku 'ataa, ke mou fakataha hifo ki ai 'o va'inga ai. He 'oku sio homo'u ngangau ke mou tu'u hake pe 'o alea'i test match he 'oku pehe mai 'e he IRB ko hai kimoutolu. Pea ko e taha 'oku 'I ai ha'o mou insurance ke malava ke fakahoko 'a e test match 'oku ke lau ki ai? telia na'a lavea ha taha? Ko e test match 'oku fai he stadium 'oku 'ikai ko ha paaka na'a lavea ha taha ha la'isima.

Ko ia ai fakalele ha mou tournament ke o atu kau Tonga 'o lele ai ke holo mo 'alu atu ai 'a e kakai 'o sio he founga fo'ou 'a e 'akapulu. 'a e 'uluaki offside pe fo'i kete ia 'oku te'eki ai ke ala ia ki he pulu. Ko e aofangatuku mo e puipuitu'a 'Aisea ko e 'osi atu eni ho'o tohi he Matangi Tonga fekau'aki mo e fiema'u ke fakamamafa'i 'e Tonga hano 'ai ha parking fe'unga 'i Nuku'alofa. Ki'i ngali meimei fai atu ha tui ki ai he ko e tangata sima koe. 'Ikai ke 'uhinga 'a e kovi ia 'a e 'Ekonomika ke toe kovi ai mo 'etau fakakaukau 'o fakaanga ki he me'a 'oku 'ikai ke tau 'ilo ki ai pe mafai ki ai. Tau poupou pe mo fai ha tokoni kae 'oua e puhi noa holo 'a e veve 'oku fakatupu vevea ki he kakai 'oku nau fakakaungatamaki 'I he maa'imoa 'o tau fiefia ai 'I he ki'i tapa 'o mamani 'oku tau li ai.

Faka'apa'apa atu.

Posoa Finau