You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Holoki 'a e 'aho ka e fakaloloa 'a e houa ngaue

Salt Lake City, Utah, USA

'Etita,

Fokotu'u atu ki Falealea pea mo e ngaahi Siasii ke vakai'i na'a 'oku tonu ke ngaue 'aho 4 e kau ngaue fakapule'angaa mo e kau ngaue 'ofisi he ngaahi siasii, kae houa 'e 10/9 he 'aho. Pea 'oua 'e toe holoki e vahee. Kuo fokotu'u he ngaahi state government 'o Amelika ke nau ngaue 'aho 4 pe he uike ke tokoni ki he fakasi'isi'i e fakamole e vai, 'uhila, penisini etc pea 'e kamata e ngaahi state 'e ni'ihi 'i 'Akosi.

Ko e fakakaukau lelei 'aupito 'eni, ka kuo pau ke effective pea masila e kau taki potungaue he fakapapau'i 'oku fualelei pea productive e kaungaaue. Tuku pee ngaahi 'apiako mo e ngaahi potungaue kehe kuo pau ke nau lele pee he anga maheni.

Fakasi'isi'i leva heni mo e 'aa fuoloa mo e kavatongaa kae mohe ki he ngauee. Ka e fakalahi hoto taimi mo e famili pea kete 'alu ki 'uta 'o too ha fu'u manioke kae'oua e fakafalala he fo'i maa. Pea 'i he kuonga komipiuta ko 'enii, lava ke te ngaue pee mei 'api.

Koe'uhii 'oku tali pee 'e he kau fakafofong Falealea ka nau ngaue 'aho 4 pee, tonu ke ngaue 'aho 4 pe mo e toenga 'o e gaahi ngaue 'oku lava pee ke nau ngaue houa 10 he 'aho.

Tu'uta Sekeni

Hala Manga Onoo, Salt Lake City

dnl [dot] wesley [at] gmail [dot] com