Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fiema'u ha le'o 'o e kau Tonga nofo muli 'i Fale Alea

'Etita,

Ne u lave'i tonu mei he polokalama he ata lea 'a Viliami Afeaki, 'i hono hanga ko ia 'e he tangata ko ia ko Lopeti Senituli, 'o faka'ali'ali mai 'a e ngaahi founga kuo 'osi fokotu'utu'u 'e he kau poto ko ia 'o Tonga ni, ke tau liliu o muimui ki ai 'a hotau founga pule.

'E hou'eiki mo e kakai 'o Tonga, tau toe kii fakakaukau mu'a, 'oku 'i fe 'a hotau fanga tokoua mo tuofafine nofo 'i muli, 'oku fiema'u ia ke nau kau mai he alea, 'oku fiema'u ke 'i ai ha nau le'o 'i Fale Alea. Ko e fa'ahinga eni 'oku nau tali 'a 'etau tangi, fakafamili, fakakolo, fakasiasi, fakafonua, fakapule'anga, fakafo'ituitui, ka 'oku tau fu'u ta'e tokanga 'aupito.

'I he tu'unga siokita 'oku tau 'i ai 'i Tonga ni, 'oku ou pehe ai 'e au mo e ki'i kainga lotu 'o e, Tu'i 'o e ngaahi tu'i, mo e 'Eiki 'o e ngaahi 'eiki, ke toloi ha fa'ahinga liliu pe 'i he fonua ni, ka tau kei ngaue'aki pe 'a e founga lolotonga, kae 'oua leva ke tau langa 'a hotau kolomu'a 'a e na'a tau faka'auha, kae tuku a 'a e feinga no holo mo e ngali vale, he na'e 'ikai kau mai a siaina mo e ngaahi fonua ko e hono tutu kitautolu, ngata ai toki hook atu.

Mana mei langi

matamoana_0870 [at] yahoo [dot] com