You are here

Letters

Talamonu ki he 'Ikale Tahi

Canberra, Australia

'Etita,

'Oku 'oatu heni 'a 'eku tohi talamonu ki he timi 'a e 'Ikale Tahi, 'ofa ke mou ma'u ha World Cup fiefia 'i he 2007 mo e teu tau 'oku fai he uike kaha'u. Koia pe 'a e ki'i fakalotolahi 'oku 'oatu kiate kimoutolu hono katoa mei he vahanoa ki he Kapiteni 'o e timi mo e kau Official. Mahalo ko e Tonga kotoa 'i he tapa 'o mamani 'oku nau loto tatau 'i he faka'amu ke mou ma'u ha taimi fiefia mo ikuna 'aki homou loto lahi ko e hala pe ia ki he Ikuna, pea pehe foki ke mou fe'ofo'ofani ka mou ma'u 'a e loto ki he Ikuna 'o e 'akapulu.

'Oku mau lotua kimoutolu ke kau 'a e 'Eiki homou feinga 'oku fai.

Tu'a 'ofa atu

Falamani Mafi (Ex-Ikale Tahi) 'Ke u 'i hena mai he!he!he!'

toafilimoeungamafi [at] hotmail [dot] com