You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Si'i Tonga masiva

'Etita,

Me ‘a faka ‘ulia ko e anga ‘etau ngaue ma ‘ae ki ‘i fonua masiva ‘o Tupou. ‘Oku lahi e fehanuaki he vahenga ‘ene ta ‘efakafiemalie, ka ‘oku tau fai e ngaahi to ‘onga ‘oku ‘ikai ha mai ‘oku tau teitei tokanga ki hono langa hotau fonua. Kuo tau lau mo fa ‘a fokotu ‘u ha ngaahi founga kehekehe ke malu ‘i ai si ‘otau fonua ‘o hange tokua ‘oku tau ‘ofa ‘i si ‘otau motu. Ka ‘oku ou ofo he ngaue ‘aho tolu ‘a e Fale Alea kae kei ma ‘u vahenga tatau pe. ‘A ia kuo fakanounou e houa ngaue kae kei ma ‘u pe vahenga tatau. ‘Ikai ke ngata ai, ‘oku nau toki kamata pe he 9:30 pea toe malolo kai ho ‘ata houa ‘e taha mo e konga, pea ‘osi he 4:30.

‘I hono fakama‘’opo‘opo, ‘oku nau ngaue pe he fo‘’i houa ‘e 5 miniti ‘e 30. Ko e ha ha me ‘a ‘e lava ‘o fai he ki ‘i taimi nounou pehe. Hei ‘ilo pe ‘oku ‘i ai ha fonua ‘i mamani ‘oku ngaue pehe honau kau sevaniti mo e kau fakafofonga ‘o e kakai! Ka ‘oku tu ‘usi e houa ngaue, pea tu ‘usi mo e vahenga.Te tau lava pe ke tau pehe, ‘oku nau kaiha ‘a mei he pa ‘anga ‘a e Pule ‘anga. Kau Fale Alea, tuku a mu ‘a ‘a e siokita mo e ngaue faka ‘api kehe! Ko koe pe mo au te ta ongo ‘i si ‘i Tonga masiva.

Faka‘apa‘apa atu,

Monty Sitake

Manisela [dot] Sitake [at] dhs [dot] gov