You are here

Results for Falealea

Wednesday 28 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e faito’o ‘a e Pule’anga ke solova ‘aki ‘a e ngaue pango ‘a Lavulavu: ‘Uluakii - Pehee ‘e he Palemiaa ke tohi tangi mai ‘a e kakaii ki he Tama Tu’ii ke fai ha fili fo’ou; Uaa – Pehe ‘e Minisita Eke ke fai ha tohi tangi ki Falealea ke toe fai ha hopo fo’ou.
Tuesday 9 December 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e me'a mahu'ingna taha ki hotau fonua he momeniti ko'eni ke fai mo mou fokotu'u ho'omou Kanititeiti ki he Palemia. He kuo tau hange ha me'alele 'oku pikisia pe ia he pelepela 'o hono fale tau'anga te'eki a'u ki he hala. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
2 comments
Thursday 4 September 2014
Nuku'alofa, Tonga
Fokotu'u atu : Fēfē ke tau muimui pē he founga faka-Pilitaniá, 'aki hono fili 'e he kakaí honau kau Fakafofongá, pea fili 'e he kau Fakafofongá 'a e Palemiá. Pea tau faka-'Amelika leva he taimi ko é 'e fili ai 'e he Palēmiá 'e ne kau Minisitā ki he Kapinetí. – Tevita mo Senituli.
1 comment
Sunday 22 July 2012
'Okalani, Nu'usila
Kofe 'a e levolo 'e au'u kiai 'a e fehalaaki pea toki taimi ke fai ai 'a e "fili 'ikai falala'anga"? Ko e tali ki ai ko e me'a ia 'a e kau fakafofonga Falealea ke nau fakakaukau'i fakapotopoto mo'oni he kapau te nau ngaue hala 'aki 'a e mafai koeni ko e fonua fakakatoa 'e uesia. 'Ikai ngata ai 'e tukuaki'i kinautolu 'oku nau fiekaia ki he mafai (power). - Sione Tu'itavake-Fonua.
Node is premium Premium content
Monday 6 February 2012
San Francisco, USA
'Oku 'oatu heni 'a 'eku kole ki he Falealea 'o Tonga ke mou kataki mu'a 'o toe fakakaukau'i ange 'a e fokotu'u 'a e Minisita Ako ke kamata ha silapa fo'ou ke ako'i 'aki 'a e lea faka-Tonga pea mo e lea faka-Pilitania ki ngaahi ako kotoa 'o e 'otu Tonga. - Siosaia Fatani
Node is premium Premium content
Thursday 26 November 2009
Nuku'alofa, Tonga
'Oku te faka'ofa'ia si'i kau ngaue 'a e Potungaue Toutai 'i he mahino mai ko e fangota fa'o ki he katoava 'enau savea ne fai mo 'enau fokotu'u ne 'oatu ki hono fakangatangata 'o e lahi mo e taimi ke toutai'i ai e mokohunu pea pehe ki he ngaahi kautaha ke nau hu atu e mokohunu. -Samiu Sika
Tuesday 22 September 2009
Adelaide, Australia
Ko e liliu fakapolitikale mo'oni ... Koha Kau fakafofonga Falealea Fakapotopoto Poto ma'a Tonga 'ikai ko e kau fakafofonga Falealea Tokolahi ange. (Quality not Quantity). -Siale Christopher Kava