You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Vakai na'a nifi e mokohunu kae nafa e liliu

Nuku'alofa, Tonga

'Etita,

'Oku te faka'ofa'ia si'i kau ngaue 'a e Potungaue Toutai 'i he mahino mai ko e fangota fa'o ki he katoava 'enau savea ne fai mo 'enau fokotu'u ne 'oatu ki hono fakangatangata 'o e lahi mo e taimi ke toutai'i ai e mokohunu pea pehe ki he ngaahi kautaha ke nau hu atu e mokohunu.

Ne 'ikai ha taha ia 'e to e le'olahi ange hono fuhu'i ke fakatokolahi e kau ma'u laiseni ka ko e ni'ihi 'o e kau memipa he Falealea, 'a e kakai 'oku tau falala ke nau 'uli'i hotau vakaa. Pea ta koaa 'oku nau toe taki pe kinautolu ia e fangota mo toe alaala to'o.

Mahalo pe na'a ko e ngaahi faka'ilonga pe ena 'o e liliu, 'o e totonu fakafo'ituitui fakatokotaha. 'Ofa pe 'e 'ikai te tau hange ko hotau fangatokoua he Pasifiki.

Samiu Sika