You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Mahu'inga ke tonu hono fili 'o e 'Ikale Tahi

San Diego, California

'Etita,

Fakamalo atu kia Posoa mo 'Aisea 'i he fokotu'u fakakaukau 'oku fai ki he maa'imoa 'akapulu. 'Oku mahino mai 'i he felafoaki 'a e ongo tangata ni 'a e fiema'u ke fai ha tokoni lahi ki he komiti ni. Mei he taimi ni ki he World Cup 2011 'oku ou poupou atu ki he fu'u matu'aki mahu'inga ke tonu 'a e fili 'o e kau va'inga mo teu'i 'a e fanau va'inga tupu hake ke nau mateuteu fe'unga ki he ngaahi fe'auhi lalahi 'oku hanga mai mei mu'a 'o 'ikai ke ngata pe 'i he World Cup ka 'oku hoko atu ki he teuteu hu 'a e fe'auhi toko 7 ki he 'Olimipiki.

'Oku 'I ai 'a e fokotu'u atu kapau 'oku a'u atu 'a e fakatangi 'a e motu'a ni ki he komiti, ke mou kamata 'o kumi 'akinautolu 'oku ma'u ha'anau ki'i la'ipepa fakamo'oni taukei mo ako fakamamani lahi, pea taau mo fe'unga ki he fatongia 'oku fili kinautolu ki ai. He 'ikai ke tau nga'unu 'aki 'a e moli Tonga kimu'a he ko e faiako ko e fu'u ngaue lahi pea 'oku totonu ke malava 'e he fai ako kene fai ha fili fakapotopoto mo a'usia ha mahino 'oku toe lahi ange faka'atamai fekau'aki mo e va'inga. Pehe ki ha'ane malava kene liliu 'a e sipinga pe palani va'inga 'oku teu ke fakahoko 'o fakatatau ki he vaivai'anga 'o e timi 'oku nau va'inga. Pea 'e malava ai ke sio ki ha fakalaka ke fakalelei'i 'i he va'inga 'oku hoko 'amuiange.


Pea 'oku 'i ai 'a e tui 'a e ki'i motu'a ni kapau tetau muimui totonu mo tali lelei 'a e ngaahi tokoni fakafaiako, pehe ki he founga fakalele 'o e komiti mei IRB 'oku 'i ai 'a e tui 'e toe foki pe 'a e timi 'a e 'Ikale Tahi ki he ola ne tau ma'u 'i he 1973 'i he 'ulupunou 'a e timi fakafonua 'a 'Aositelelia 'i hono fakapa'ulu 'i he kau to'a mei he 'Otu Felenite. Komiti mou kataki 'oku 'ikai ke toe fiema'u ke fai ha 'ai feleni he komiti he ko e me'a 'eni 'oku ma'u ai 'a e mo'ui 'a e tokolahi 'o e to'utupu hotau fonua mo honau ngaahi famili takitaha. Pehe ki hono tukuaki atu ai hotau ki'i fonua 'i he mamani 'o e sipoti. Kole atu to'o 'o li ki tu'a 'a e fo'i temata 'oku pala he si'i palangia noa'ia ai mo e toenga, kae lava ke tau ma'u ha ola 'oku fakafiefia 'i he kaha'u 'o e 'akapulu he 'oku kei vilingia pe 'a e fuka 'o Tonga 'i hotau loto 'o laui kuonga.

Tu'a 'ofa 'eiki atu,

Lou 'Uhila