Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Kehe e hu louifi mei he ifoga 'a Samoa

Pago Pago, American Samoa

'Etita,

Ne ngaohi kovia 'e he kainga Tatakamotonga e famili Niua 'o e Ta'ahine Kuini kuo unga fonua 'i Kauvai. Ne houhau heni 'e Ta'ahine 'o folofola mai pe ko 'enau anga pehe mai ko e hingoa (Tungi), pe'i omi 'o 'ave 'enau hingoa ka 'e kei 'eiki pe 'ene tama 'ana (Tupou IV). Ne 'ikai puli ko e ngaue kovi 'eni 'a e kau Sikala. Ka na'e 'ikai fakamu'omu'a atu kinautolu ia he hu louifi. Na'e 'ikai ko e kau sikala pe ne oo, ka ko e kainga kotoa. He ko e lavea e kupu 'e taha ko e lavea kotoa ia.

Ko e Tatakamotonga ko e tataka-mo-tokanga he ko e kolo 'eiki pea 'i ai mo hono kau to'a. Kae uoke kuo mofia hono 'api fakatalutalu ko Uoleva. 'Oku ongo'i malu'ia leva e kainga he 'ikai lava honau fatongia fakatalutalu pea he 'ikai 'ape tonu ke nau o 'o kole fakamolemole?

'Oku kei longo ni pe ko hai na'a ne fai e ngaue pango ni kae 'oua mu'a te tau tokanga ki ai he ko e lilolilo pe ka'e kio!

Ko e ‘ifoga 'a Samoa ko e 'alu 'a e taha faikovi ki he famili mamahi 'o nofo atu he la'a pea fakapulou'i 'aki ha kie Tonga. Ko e hu louifi 'a e Tonga 'oku fai pe ia ki he Tu'i pea 'e lolou vave e finagalo he 'afio mai pe ki honau taha ofi 'oku taki atu e kainga faikovi.

Faka'apa'apa atu

Mafi-'o-'Upolu

fifitasione [at] yahoo [dot] com [dot] au