You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Amerika Samoa's candidates for election

Pago Pago, American Samoa

Editor,

The Fofo'anga Club of Amerika Samoa Organization wishes to acknowledge its choice to support the following candidates for the 2008 People'’s Representative Election.

Tongatapu:

Inoke Fotu Hu'akau

Sione Fonua

Latanoa Pikula

Vava‘u:

Samiu Vaipulu

Poutele Tu'ihalamaka

Ha‘’apai:

Kamipeli Tofa

'Osaiasi Latu

Niua:

Peau Haukinima

'Oku 'oatu heni 'e mau kole he loto ma'ulalo mo'oni ki he kainga Tonga kotoa: ngaahi kalapu, fanga ki'i potu Siasi, ngaahi kolo kotoa kau takilotu mo e kainga kotoa kuo mau fengaue'aki mo fe'aonga'aki he kuohili ke mou poupou'i ange 'e mau fokotu'u mo e kole ke mou fili 'i he kau kanititeiti 'oku mau fokotu'u atu.

'Oku 'oatu e fakatangi tatau kia kimoutolu kotoa pe 'oku mou 'amanaki ke tau fetokoni'aki 'i he kaha'una.

Faka'apa'apa atu.

Faifekau 'a e Kalapu: Setuata Moli Siale

Palesiteni: Piota Latu

Talekita: Mafi ‘o Amerika Samoa.

slkava [at] samoatelco [dot] com