You are here

Letters

'Ikale Tahi, ko e polepole 'anga

Kenipela, 'Aositelelia

'Etita,

'Oku ou fie fakahoko atu heni 'a 'eku loto fiefia 'i he ikuna kafakafa ne fai he'etau timi 'Ikale Tahi, 'i he ngaahi uike kuo maliu atu. Fakamalo lahi atu ki he Kapiteni mo e fanau va'inga 'i he ngaahi va'inga fakaholomamata na'a mou fai he ongo fo'i game kuo 'osi.

'Oku mau laukau 'aki homau Tonga 'i he fonua muli 'oku mau he ai, 'i he'emau fiefia lahi 'i ho'omou ngaahi ikuna 'oku fai pea neongo 'oku mou fika ua 'i he pool 'oku mou 'i ai, katau lau lava 'oua 'e lau kafo he 'oku ou tui fakapapau temou ikuna 'i England. Ka neongo ai 'e kei fai pe hono lotua kimoutolu he'emau ngaahi kalapu inu-kava Tonga mei Kenipela, Aositelelia (Felingiaki/Fofo'anga/Talanga mo e Hua-Siasi Toe Talatalanoa).

'Ofa lahi atu mei he toenga 'o e fanau ne mau fakakaungatamaki he timi 'a e 'Ikale Tahi.

Tu'a 'Ofa Atu

Falamani Mafi

falamani [at] hotmail [dot] com