You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Lo'au, ki mai!

Tu'alikuTonga,Tongatapu

'Etita,Fefe ke kole ange ki he kau fakafekiki Lo'au ko ena ke nau kataki 'o me'a atu 'o pulusi honau ngaahi hohoko mo 'enau ngaahi pikinga fakatoto kia Lo'au 'iha'anau ngaahi tohi hohoko fakafamili, he 'oku 'ikai fu'u mahu'inga ia he paenga ko eni ke 'ilo'i kinautolu fakafo'ituitui mo e anga 'enau pikinga kia Lo'au. 'Oku mahu'inga ange kia kimautolu ko eni to'utupu ke lau 'enau ngaahi fakakaukau fekau'aki mo e ngaahi kaveinga 'oku fai ai 'a e felafoaki, kae 'ikai ko hai kinautolu fakafo'ituitui mo e anga 'enau fetu'utaki mo pe ko Lo'au. Ko e anga pe eni 'eku ki'i fakakaukau vaivai, kapau 'oku 'i ai ha taha he kau tama ko ena ko e mokopuna 'uluaki 'o Lo'au, pea ke ki mai! Pea kapau 'oku 'ikai, kole atu fakatatafi 'a e lau Lo'au kae hoko atu ho'o mou feme'a'aki he ngaahi kaveinga ko ena kuo fai hono talanga'i he 'oku mau ako 'aupito pe 'a e ngaahi me'a lahi mei ho'o mou ngaahi fakakaukau lelei.Faka'apa'apa atuAnuanu Fakafe'atukihesina.

afakafeatukihesina [at] yahoo [dot] com