You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku e huo hokohoka huo

Tonga

'Etita,Kataki mu'a kae fai atu ki'i fakahoha'a ni. 'Oku 'i ia e hoha'a he lau hifo 'oku 'i ai e va 'oku 'asi mai mei he kau faiongoongo neongo ko e pepa pe 'e taha 'oku ta holo. Kuo tu'o fiha eni e ta 'a e Kele'a ki he Taimi 'o Tonga 'o pehe tokua kuo ne he mei he kaveinga 'o liliu. Ne 'asi mai e 'Etita pule 'o e Taimi 'o talamai 'oku nau kei tui ki he liliu ka 'oku totonu ke mamalie mo fakapotopoto. 'I he nusipepa Kele'a 'o e uike ni ne 'asi mai ai e tohi 'a e 'Etita 'o e Taimi mei Nu'usila 'Ulu'alo Pou'uhila pea toe tali atu pe ia 'e Falisi 'o hange 'oku ne lau atu. 'Ikai ngata ai ka ne toe ha foki he lau katuni e lau ia ki he taha e kau ngaue 'a e Televisone Tonga 'o pehe 'oku mohe'uli (hufanga he fakatapu). Ko e me'a 'oku mahino mai e ko hono folahi mai pe 'e he Kele'a kinautolu, 'oku nau haohaoa pea poto taha pe nautolu. Ko e ngaue fakafaiongoongo foki 'oku totonu ke nau 'omai e ongoongo totonu mo mo'oni ka 'oku toe heke hake ki'i kolomu ia 'a e Kele'a (Sio Katuni) 'o lau ki he kakai. Mahino mai ko e 'Etita ia 'oku totonu ke 'i ai hano piva. Mahalo pe na'a 'oku 'ikai ke kei 'i ai ha'nau ongoongo 'oku nau tui piva ai. Kole atu ki he 'Etita 'o e Kele'a, na'a ke tu'ukimu'a he faiongoongo pea 'oku totonu ke ke 'ilo e kehekehe 'o e faiongoongo (journalist) mo e tohinoa( bloggers) he ko e me'a ia 'oku mou fai. Na'a mo'oni e lau 'a e motu'a tuku e lau atu na'a nau lau mai pea 'oua e huo hokohoka huo na'a lavea taha.malo,Pola Loiti

polaloiti [at] yahoo [dot] co [dot] nz