You are here

Results for voting

Thursday 28 October 2021

Nuku'alofa, Tonga
Ko e mataamama ‘o e Fakafofonga Fale Alea tokolahi, ko e sio faasi’i (pe siokita nai) ki he lakanga ‘o hange ha ngaue ke ma’u ai ha mo’ui mo e mafai he fo’i ta’u e 4 mo ha toe fo’i ta’u e 4 fo’ou pea hokohoko pehe ai ha toe ta’u ‘e 4 kehe . . . . - 'Amelia Kinahoi-Siamomua.