You are here

Results for Pule'anga Tonga

Friday 19 January 2018
Nuku'alofa, Tonga
He ‘ikai ke tau lalaka kitautolu ha fa’ahinga fatongia ‘oku laka mo e taimi hono ngaahi ngafa pea tau ‘efi e fa’ahinga pikimate pehe ki he lakanga ‘i he ‘uhinga tokua ko e fili mai koaa kinautolu ‘e he kakai, ‘o tau sio kehe ai meihe fiema’u ‘a e ‘atamai ‘oku kei masila, telia e ngaue ‘a e fonua mo hono kaha’u. Ko e poipoila ko eni ‘oku ‘i ai hotau Pule’anga he fakapopo’uli hono kau ma’umafai ko e palopalema ‘oku lahi ki he fonua. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Tuesday 5 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakamolemole ka e fakaa’u atu ha kau talanoa fekau’aki mo hotau fonua mo e tukunga kuo a’u kiai he ‘aho ni. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
1 comment