You are here

Results for Pule Faka-Tikitato

Sunday 29 August 2021
Nuku'alofa, Tonga
Fakatapu ki he Hau ‘o Tonga mo e fale ‘o Ha’amoheofo, hou’eiki ‘o e fonua, Pule’anga mo e Fale Alea ka e ‘uma’aa ‘a e Tonga kotoa. Fakamolemole ka e fakaa’u atu ha fakatalanoa hei’ilo na’a ‘aonga ki he halafononga ‘oku foua ‘e Tonga ki he kaha’u. -‘Inoke Fotu Hu’akau.