You are here

Results for Minisita Ako

Monday 6 February 2012
San Francisco, USA
'Oku 'oatu heni 'a 'eku kole ki he Falealea 'o Tonga ke mou kataki mu'a 'o toe fakakaukau'i ange 'a e fokotu'u 'a e Minisita Ako ke kamata ha silapa fo'ou ke ako'i 'aki 'a e lea faka-Tonga pea mo e lea faka-Pilitania ki ngaahi ako kotoa 'o e 'otu Tonga. - Siosaia Fatani
Node is premium Premium content