You are here

Results for Letters

Wednesday 14 May 2008
Brisbane, Australia
'Oku ou kole ke u hufanga he fakatapu ka e fai ha kau atu he paenga talanoa 'o e vahaope. -'Inoke Fotu Hu'akau
Node is premium Premium content
Wednesday 14 May 2008
Nomuka, Tonga
Taha e vaivai'anga mo e to'anga 'o e temo Tongaa pea mo e ngaahi fonua langalangahake ko e 'ikai ha kau taki 'oku fakatoukatea e poto faka'atamai mo e fakapotopoto fakaeongo (intellectual and emotional intelligence). Tokolahi e kau ma'u mata'itohii ia, kae fiu'akumi ha ni'ihi 'oku loloto fakaeloto (deep people). - Uili Tu'ifua Finau
Node is premium Premium content
Friday 28 December 2007
Pago Pago, American Samoa
Ne u lele atu ki hotau fonua ki Tonga ne u sio atu 'ou manavahe he'eku fakatokanga'i ta ko e palopalema 'o Tonga ko kitautolu pe ia. 'Oku ou faka'amu ke u 'o atu ha tefito'i fakakaukau 'e fa ka te u feinga pe ke u 'a'ahi ki he palopalema pe 'e taha he taimini. -Mafi 'o Amerika Samoa
Node is premium Premium content
Friday 29 December 2006
Suva, Fiji
We will be soon crossing over to a new year, I wonder if the PRs still have a few stunts left to entertain the crowd. If the answer is no then they should gracefully bow and make way for new talented actors to run the show. If the audience still prefer the PRs then they should askew themselves whether it would be worthwhile keeping them in the the long term.- Freddy Kavaha'apai
Node is premium Premium content
Wednesday 25 October 2006
USA
Before my medication starts wearing off, may I ask anyone in the forum to call the police. There is a robbery in progress in our Parliament. But, don'’t be alarmed. The PRs are there to save the day. Wait! I could be wrong. Oh Wait! I am wrong. The elected Representatives are now electing themselves as legal thieves on your behalf, and Wait! We are being robbed. Call the Police! - Tama Foa
Node is premium Premium content
Sunday 8 October 2006
New Zealand
Kole ke u hufanga he talamalu 'o e fonua, pea puipui ange he mo e toputapu 'o e ngaahi ouau ne tau fakakakato ki he telio hotau hau, ka e 'ata mu'a ke fai atu ha poupou ki he fehu'i 'a Anuanu Fakafe'atu-kihe-sina. - Longolongo'aevalu
Node is premium Premium content
Sunday 3 September 2006
Canberra, Australia
Fakamalo lahi atu kia Moimoiangaha mo ‘Ofa-ki-Tonga he kei lafo mai pea kuo to atu he ‘oku tau fai atu kitautolu ‘i ‘tu’a ‘isiu’ ‘au’aupito ‘aupito mei he ngaahi ‘uhinga ‘eku fuofua tohi mo e ngaahi fehu’i ne u feinga tatu’olahi atu ki ai. -Siosiua F. Pouvalu Lafitani Tofua’ipangai
Node is premium Premium content
Saturday 2 September 2006
Canberra, Australia
Fakamalo lahi atu kia ‘Ofa-ki-Tonga he uiui faikava fo’ou ki Ma’ananga mo ha kaveinga mahu’inga faufaua fekau’aki mo e tala ‘o e hingoa he’etau mo’ui

fakaha’a mo kainga ‘i hono ‘aho, ka he ‘ikai ke u tali atu ho’o lafo he ‘oku ke ‘ulu’i tohi pea kamata’aki pe ho’o ‘faka’aluma’ mai ‘’i tu’a ‘isiu’ ki he’eku felafoaki mo Tangata Hao’uli mo Moimoiangaha pea mo e fekeli faifatongia fakaako ‘a e Sosaieti Fakatotolo ‘a e Lo’au (Lo’au Research Society/LRS). Kou ki’i ‘uluaki fie fehu’i atu kiate koe tangata/fefine katau toki vakai pe’e palu ho kava ‘i he ‘Api ko Ma’ananga: - Siosiua F.P. Lafitani
Node is premium Premium content
Friday 1 September 2006
USA
Each time an expert from abroad arrives to enlighten and civilize the "barbarians"” of the Friendly Kingdom, it gives me the creeps. Please do not ask me why. Idiots usually feel that way about people. There should not be any surprise that I fit in perfectly when I feel that way. The latest was the visit by Ms Imrana Jalal, a Human Rights Advisor for the Pacific Regional Rights Resource Team. Please put your guns away. That is uncalled for. I support human rights as well. -Tama Foa
Wednesday 30 August 2006
Australia
'A e ongo Tangata Hao'uli mo Moimoiangaha malo '‘a e tau mo e malu'’i 'a e paenga ni, pea ne u foki ki Ma'’a nanga ki hono lepa mo e '‘ea haofano fakangalongata'a, pea u vakai mai kuo mo ui ange mo ho'omo ma'u kava, ko ha talanoa mala'e ako, pea 'oku ai 'a e mala'’e ako mo e ngaue ia hange ko e mitia 'oku 'ikai ngofua ke fai ha talanoa ia ki ai, '‘i he 'uhinga hange ko kinautolu kuo nau ako mo ngaue fuoloa ai '‘oku nau '‘ilo lahi taha ki ai. -Siosiua F. P. Lafitani Tofua'’ipangai
Node is premium Premium content
Friday 18 August 2006
Australia
'Oku ou kole ke u hufanga he talamalu 'o e fonua kae hao atu 'a e ki'i popoaki talamonu mo e lotu ko'eni ki he Pani 'a e 'Otua ko 'ene 'Afio ko Taufa'ahau Tupou IV ko e Tu'i Totonu 'o e 'Otu Tonga. -Molumalu 'o Ha'angata
Node is premium Premium content
Tuesday 28 February 2006
Canberra, Australia
Ne u `osi lave foki mei heni ki he Konga I `o e Fakalelei Tufunga Fonua `a Lo'au pea pehe foki ki he tefito'i taumu'a fakaako `o e ngaue `a e Lo'au Research Society (LRS), pe Sosaieti Fakatotolo `a Lo'au (SFL), `a ia `oku tuhu ki he "fakatotolo fakaako `i ha founga fakaanga tau'ataina anga ta'efilifilimanako ki ha fa'ahinga kaveinga pe". - Siosiua F. P. Tofua'ipangai
Node is premium Premium content
Wednesday 15 February 2006
California, USA
'Oku fie 'oatu heni 'a e popoaki loto 'ofa mo'oni ki he ta'ahine Kuini 'o Tonga Halaevalu Mata'aho 'i he ngaahi matangi malohi 'oku angi mei he Tonga mo e hihifo. - S. Fonua
Node is premium Premium content
Sunday 5 February 2006
California, USA
`Oku faka`au tama ke takataka nenefu `etau samená he ngaahi me`a `oku hokó pea mo e ngaahi lafo ave loloa `oku ma`alifekina mai mei he kau `atama`ia mei mulí. =`Ofa-ki-Tonga
Node is premium Premium content
Saturday 4 February 2006
California, USA
Ko e ki'i fakalavelave atu pe 'ena ki he talanga 'oku fai ki he 'etau fakalelei fonua. - Siosaia Moimoiangaha.
Node is premium Premium content
Tuesday 24 May 2005
USA
For quite sometimes now, the Democratic Movement (Temos) has made their stand on issues very clear, and so was the Monarchy. The Temos screamed louder and seems to be louder each year. Ten years? Ten years after its formation, the Temos are as ineffective as they were at the beginning. Yet, they are claiming victory. - TamaFoa
2 comments
Node is premium Premium content
Wednesday 11 August 2004
London, UK
I have recently taken up work with a sports management company called athletes1, based in London. I am in charge of the Rugby Union division which means that I am currently the agent for about 40 professional rugby players, finding clubs for them, sponsorship deals, helping them with their finances, etc. My love for Tonga has meant that I have tried to help as many Tongan players as possible. - Tom Fowler
Node is premium Premium content

Pages