You are here

Results for Inoke Fotu Huakau

Wednesday 17 June 2020

Sydney, Australia
Kau fakatalanoa mu’a ki he uho ‘o e palopalema ‘oku tau fehangahangai moia ‘i he lolotonga, pea ‘oku ‘i ai ‘eku tui te tau hokohoko atu ki he kaha’u pea toe kovi ange.- 'Inoke Fotu Huakau.