You are here

Results for democratic government

Wednesday 17 June 2020

Sydney, Australia
Kau fakatalanoa mu’a ki he uho ‘o e palopalema ‘oku tau fehangahangai moia ‘i he lolotonga, pea ‘oku ‘i ai ‘eku tui te tau hokohoko atu ki he kaha’u pea toe kovi ange.- 'Inoke Fotu Huakau.
Monday 7 April 2014
Nuku'alofa, Tonga
Tonga's first Practice Parliament for Women is a crucial milestone and a very positive step forward for Tonga, said Queen Nanasipau'u Tuku'aho in opening the event today, April 7 in Nuku'alofa.
Node is premium Premium content