You are here

Sponsored media release

Fanongonongo ʻo e Fakataha Lahi Fakata'u ʻa e 2024 ʻo e ‘Akapulu ‘Iunioni ‘a Tonga

Nuku'alofa, Tonga

TRU logo correct

TONGA RUGBY UNION

Fanongonongo ʻo e Fakataha Lahi Fakata'u ʻa e 2024 ʻo e ‘Akapulu ‘Iunioni ‘a Tonga

Taimi: 7pm Falaite 17 Me, 2024

Feitu‘u: Mele Siuʻilikutapu Hall, Halaano

ʻOku ʻoatu heni ʻa e fanongonongo ʻo e fakataha lahi fakataʻu ʻa e 2024 ʻa e ʻAkapulu  ʻIunioni ‘o Tonga (TRU) ‘i he taimi 7 efiafi, ʻi he ʻaho Falaite 17 ʻo Me ki he Holo Mele Siuʻilikutapu ‘i Halaano. Fakatatau mo e Kupu 5 ʻo e *Konisitutone ‘o e ‘Akapulu ‘Iunioni mo e kau fakafofonga ʻoku fakatatau ki he’ene ha ʻi he Kupu 5.2.6 pea ʻoku fakaafeʻi ke nau kau ki ai.

ʻE fokotuʻu mo fakalele ʻa e ‘asenita ʻo e fakataha ‘o fakatatau ki he’ene ha koia ʻi he Kupu 5 ʻo e Konisitutone ‘o e ‘Akapulu ‘Iunioni ‘o Tonga.

He ʻikai ha toe pisinisi kehe mei he meʻa ko ia ʻoku ha ʻi he fanongonongo ko ʻeni ʻe fakahoko tuku kehe kapau ʻe ‘ave ha fanongonongo ‘o e me’a koia ʻi he tohi ki he ʻofisa pule ʻo e ‘Akapulu ‘Iunioni ʻi ha ʻaho ʻe hongofulu ma fa (14) kimuʻa he fakataha ʻo hange ko ia ʻoku ha ʻi he Kupu 5.2.1 ʻo e Konisitutone ‘Akapulu. ʻI heʻene pehee, kuo pau ke maau pea me’au e ‘u me’a ku fiema’u ki he fakataha mo e ngaahi meʻa kotoa pe mo e ngaahi fanongonongo mo e ʻofisa pule ʻo e ‘Akapulu ‘Iunioni ʻi he ʻaho 10 ʻo Me, 2024.

* ʻE lava ke mamataʻi ʻa e tatau ʻo e Konisitutone ʻo e ʻIunioni ʻAkapulu ʻa Tonga ʻi he uepisaiti ʻa e ʻIunioni Tonga pe ko e ʻofisi ‘akapulu.

--

Matangi Tonga Online ref #7897 Fanongonongo, Tonga Rugby Union, 18 'Epeleli - 17 Me 2024