You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Omai 'e he Sipoti Pasifiki 2019 'a e National University 'a Tonga

Neiafu, Vava'u, Tonga

Ko e infrastructure kotoa koia ‘e fiema’u ki hono fakahoko ‘o e sipoti – ‘a e stadium mo e ngaahi facilities kotoa ‘o kau ai mo e accommodation , ‘e fu’u ideal ‘aupito ke hoko ‘o faka’aonga’I ko e campus ki he National University. Ko e founga pe eni ‘e lava ai ke sustainable hono ngaue’aki ‘a e ngaahi infrastructure koeni ‘I he ‘osi 'a e sipoti.  He ka ‘ikai, ‘e ‘ikai malava ia ke tauhi ‘a e ngaahi fu’u development koeni hili ‘a e sipoti.

‘Oku fu’u lahi ‘aupito ‘a e palopalema ‘o e to’utupu ‘I he fonua ni. Pea ko e taha ‘o e ngaahi tefito’I ‘uhinga ko e mutu ‘a e faingamalie ako ‘I he tertiary level ‘I Tonga ni. ’Oku lahi taha e fanau ako ‘oku ngata pe he foomu 6 mo e foomu 7,  pea nau toki takai noa’ia aipe.

Malo mo e Tupou Tertiary Institute  ‘enau fakahoko ha initiative ke nau provide ha faingamalie ma’ae kau foomu 6 mo e foomu 7 ke nau hoko atu ai ki he ako Diploma. ‘Oku toe hanga ‘ehe Pule’anga ‘o duplicate ‘a e me’a tatau ‘I he level Technical Institute.

Ka kuo ‘osi totonu ke hanga ‘e he Pulke’anga ‘o faka’u ‘a e ngaahi faingamalie koeni ke lava ‘o fakakakato ‘a e ako bachelor degree ‘I Tonga ni. Ko hono lelei ko e lava koia ‘o e first degree, ‘oku mata ngofua ke ma’u ha ngaue pea ‘ikai ngata ai, ‘oku ‘i ai foki ha fangamalie ke hoko atu ki he post graduate studies mo ngaue foki ‘I ha feitu’u pe.

Ko e fakalaka ia ki he ako ki Tonga ‘I he’etau a’usia ‘a e senituli 21 ko ‘etau feinga ke fakahoko hano fokotu’u ha faingamalie ‘I he ako he tertiary level ma’ae to’utupu ‘o e fonua.

Pea ko e faingamalie pe ‘eni  ‘I he’etau teuteu atu ki hono host ‘o e sipoti. ‘E ikai ke toe ‘I ai ha fangamalie pehe ni  ia ‘I he kaha’u vavemai na.

Faka’apa’apa atu

Paula K. Kava