You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku 'a e fakamole space mo e kai pinati fakaveve

Sydney, Australia

'Etita,

Kataki pe kae fakaa'u atu 'a e ki'i fakamaama ko'eni kia 'Aisea Tu'ikolovatu ko e 'uhinga ko e toe heke holo 'oku lau ki ai. Sea hange ko 'eku lau kimu'a, 'oku fu'u fakamole space 'aupito 'a e me'a 'oku 'uhinga kiai. Tuku ke u toe fakamole space atu hono tala atu "Ko e fu'u me'a motu'a pe ia" 'oku tau 'osi 'ilo'i hono faito'o ko e to'o 'a e kau faihala ki tu'a mo kumi ha kakai ke nau fai lelei'i hono fua honau ngaahi fatongia. Ko e toe heke holo ha 'oku ke 'au'au pinati ki ai?

Ko e tali ki ho'o lau ki he tohi ne fai 'e Nili Latu, Ko e fakataha ko ia 'i Fisi 'i he Pacific Cup ne tu'u 'a Nili mo Hale 'o lea 'ona talaange ko 'ena va'inga faka'osi pe 'eni ma'a e timi 'a Tonga mo na fakamahino'i ai he'ikai kena kau he tau mo e timi 'a e All Blacks 'i Fisi. Koeha me'a kuo hoko? Ko e hola 'a 'elelo 'o toi ta ko 'ena 'oku na fieva'inga ma'a Tonga kae tu'u 'o lea tuku ki he timi ma'ae fonua. Taumaia na'e fakakouna'i kinaua kena tu'u 'o lea ko NIli pe na'e tu'u 'o lea 'i he 'ene mafana.

Ngali mo'oni pe 'a 'Isitolo kapau 'oku ke fieva'inga pea va'inga, politiki 'e li ia ki tu'a.

'Ofa atu.
Soa Finau