You are here

Letters

Kole tokoni mei Amerika Samoa

Pago Pago, American Samoa

'Etita,

Ka 'oku 'i ai ha'o ki'i ha mahino 'au ki he fakahoha'a 'a Sunia Mafile'o Latu mei 'Aositelelia, pea ke tokoni mai he 'oku ou fiu hono fulifulihi mo e 'ikai pe ha mai ha maama pe 'uhinga 'oku taumu'a ki fe. Ko e toe pango lahi ko'ena 'oku pe he 'e Sunia 'e toe hoko atu 'ene tohi.

Na'aku malohi fe'unga he lesoni fika talu pe 'eku tupu. Kau to lalo hono sivi'i au he'eku kui he falakiseni he efiafi 'e taha. Ko e toki hu atu ia 'a e ongo tama kona inu hopi fakakina 'o Kolomotu'a na'ana talanoa mo e tangata 'eiki, pea hanga mai leva 'eku kui kia au 'o 'eke mai, "ko e fe taimi 'e tanaki ai e ½ mo e ½ pea ma'u ai e 2". Na'aku fiu he fifili he ne u ma'u 'e au ko e tali totonu faka fika pe ki hono tanaki 'o e ½ mo e ½ ko e fika kakato ko e taha. Kae toki tali mai 'e he tangata 'eiki, "ko e tanaki e haafemeti mo e haafemeti 'e ma'u ai e ongo vale 'e 2" mo tuhu ki he ongo kona 'oku na fakapuli atu ki he ano pelepela 'o 'Atenisi.

Kia au mo'eku fakamaau 'oku 'ange'ange 'a e ta'e'ilo 'a e Lolo he to nounou 'a Fo'i'one'one. Te tau 'ilo pe 'akau hono fua.

Ko e Lolo 'eni 'oku fakahoha'a atu, pea ne u faka'eke'eke ki he tokolahi pe ko e ha e lelei kuo tu'u 'o laui to'utangata na'e fakahoko 'e he'eku kui ko Puli ki 'Uvea ma'a Vava'u Lahi. Ko e fua lelei pe na'e ha mai pea 'oku kei tu'ufonua ai a Afuh'a'amango ko e punake he mala'e 'o e musika. Ko hono toenga hono hisitolia hange ko e ngaahi hua mei he taimi na'e 'i he fale hopo ai, 'oku ha mai pe ai 'ene poto 'a Puli Ki 'Uvea he laulaunoa 'aki hono 'ofa'i 'e he hou'eiki.

Ko e fanga ki'i fua lelei ne ha mai mei a 'Akilisi kuo toe si'i 'auhia pe ia he'ene vili kikihi ki he hala mo e founga 'oku ha mai ai e taaufehi'a mo e loto kovi.

Kataki Sunia 'o toe fakakaukau ange. Kuo ke feinga ke tau fakaholo atu he hala te tau to ai ki he tu'unga faka'ofa mo fakamamahi pea 'e toe fakamala'ia lahi 'i he'etau tau tu'uaki mo poupoui'i e kovi mo e me'a 'oku hala ko e lelei pea lau'i e lelei mo e totonu ia ko e kovi.

'Oku ou teteki he 'oku 'alu ke toko lahi e kau haafemeti ho tau fonua na'a nau fou he fakavalevale 'oku ke fokotu'u mai.

Mafi 'o Amerika Samoa

slkava [at] samoatelco [dot] com"">slkava [at] samoatelco [dot] com