You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fakamalo ki he'etau Timi 'Ikale Tahi

Fiji

'Etita,

Fakamolemole pe kae tu'u atu 'a e ki'i fakamalo tu'a mo eni ki he Faiako, Pule moe kotoa e timi 'akapulu 'Ikale Tahi he tau malie na'a mou fai 'i Fisi ni 'o mau fiefia ai.

Ne hoko ho'omou ikuna ko e ola fakafiefia kia kimautolu 'oku mau fetangutu'i he fonua ni pea na'a mau polepole ai homau Tonga.

'Oku mau nofo pe he fonua ni moe faka'amu pe ki he lelei taha ki he'etau timi va'inga pea koe ikuna na'a mou fakahoko na'e 'ikai ha Tonga 'e ta'e fiefia ai.

Malo si'omou va'inga lelei pea 'oku 'oatu moe popoaki talamonu moe fakalotolahi ki he teu va'inga moe timi 'a e Manu Samoa, 'ofa pe ke fai tapuekina kimoutolu he 'Eiki mo fakaivia kimoutolu he fatongia va'inga 'oku mou teu atu kiai fakataha pea moe teu ki he

fe'auhi ipu 'a mamani.

Faka'apa'apa lahi atu,

Leonaitasi Taukafa

taukafa_l [at] usp [dot] ac [dot] fj