You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fakamaloo atu ki he kakai

Auckland, New Zealand

Etita,

Kou fakamalo lahi atu kihe si'i kakai Tonga kotoa pe he Otu Tonga mo e faingata'a kuo mou lolotonga tofanga ai. Kuo hake pe kataki pea ko hono mooni pe he 'ikai toe lava ia o puhi ha feitu'u ka ko e puhi pe he loto kolo. Malo pe ena oku ikai ke fai ha teu fkpoongi ha Minisitaa hange koena nae hoko i Ha'amoa kae sai pe he koe ngaahi fu'u va'a papa ne mole, he 'e toe ala lava pe ia o fa'u.

Kou fktumutumu he fa'ahinga kakai e niihi kuo nau too mai ki muli ni o lau atu kihe feinga liliu. Ko eku fehui? Ha oku ikai ai kenau alu ki Tonga o fai ae ngaahi foi fkkaukau koia kae hange holo ha fanga kii kuka enau longoa'a holo heni? Ikai koenau i muli ni koe sai ae fa'unga pule? Pea toe tikalii ange enau fai ae me'a koe politiki? Kou kole atu taki taha lea pe mu'a hono mala'e he 'oku ikai ofi ha taha hena pe i heni kihe mea oku lava e Akilisi Pohiva.

Malo

Mosese Fineanganofo

mfineang [at] kol [dot] co [dot] nz