You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Vakai na kuo tau melie

Vava'u,Tonga

'Etita,

Hufanga he ngaahi tala fakatapua 'oku fa'a toutou aofaki he ha'ofanga 'o e talanga kae 'ataa ke fakalavelave atu ki he me'a 'oku fai ai 'a e talanga 'a e tangata mei he hala fakakavakava 'o 'Aositelelia pea kuo fai hono lave'i mei 'Amelika lahi kau mai ki ai mo Ha'amoa pea ta'ota'o mai ki ai si'i tangata Nu'usila.

Hange kiate au kuo tau hiki kitautolu mei he kaveinga kae kite mai 'a e fe'itangaki mo e taki taha tala hono feitu'u mo hono tupu'anga na'e lava mai mei ai. 'Asinga ai ko 'etau kakapa pe ke fakama'opo'opo leva 'a e si'i ngaue mo e fatongia si'i motu'a matapule.

Kiate au ko e malo si'i ngaue ia 'a e Matapule mo e si'i kau Nimatapu mo ha'a Tufunga he 'aho ko ia pea 'oku kei kavekave a'u pe 'e Lauaki mo e kau Nimatapu mo ha'a Tufunga 'o e 'aho ni si'ono fai honau fatongia. Tala'ehai ko 'etau hanu 'oku pehe na'e totongi kinautolu mole ke mama'o; ko e fakahoko pe fatongia 'i he 'ofa ke a'u ki he ngata'anga.

Kuo tau lau ko e kuonga maama 'eni; 'io 'oku mo'oni pea neongo si'etau mamahi hange ne vaivai 'a e fatongia hono langomi 'i mo'unga; kuo pau pe ke 'i ai 'a e fofonga valea he ko mamani 'eni. Me'apango foki na'e hala 'a e "La'a kuo unga fonua Kuini Salote" na'e 'ikai te u 'i ia ka 'oku ou tui na'e pehe 'a e fakakaukau ha ni'ihi tokua na'e 'i ai 'a e vaivai.

Ko e me'a 'e taha kuo 'i ai nai ha taimi kuo mou fetu'utaki ki he motu'a matapule 'o fehu'i ki ai pea mo 'ave ki ai ho'o mou fakakaukau. Koe'uhi he 'oku ou ongo'i 'a e si'i 'afio 'a Tupou mo ha'a Moheofo mo Hou'eiki, ka tau hiki holo 'etautolu 'a e me'a ni.

Mahalo kapau ko ha tau faka'eiki fakaloto'i famili 'eni he 'ikai temou fiema'u ke fai ha lau lea ki ai.

Malo 'a e laulea pea malo 'a e fakatokanga me'a pea malo si'i 'itengia 'a e motu'a ko ee pea malo 'a e fakahohoko fatongia. Kau kole atu fakatatafe a mu'a na'a faifai kuo tau to atu ki tu'a.

malo mo e faka'apa'apa atu

Samuel Vaipulu

Touone [at] aol [dot] com