You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tangata Aussie 'oku loi ho'o 'ofa

Florida,USA

'Etita,

Kole fakamolemole atu kihe ha'ofanga 'eiki, 'apee na'a taku kuo ngali ke u toe maumau'i homou taimi, kae tuku pe mu'a 'a e ki'i faingamalie ke toe fai atu ha lafo kihe tohi 'a e tangata Aussie, 'Inoke Hu'akau.

'I ho'o 'uluaki palakalafi kuo ke fakaha mai ai 'oku 'ikai ko ha'o fehi'a 'ia Lauaki, ka ko ho'o 'ofa, matapule, koeha 'a e 'ofa kake ui 'a e matapule faifatongia ni ko fu'u Motuku. Talamai ange ho'o 'uhinga koia, te ke loto nai ke ui koe 'eha taha koha fu'u kalae fakahehengi lango mumuhu. He 'ikai te u pehe atu 'eau pe ko fe'ia na'aku tu'u ai 'i he Telio 'o Kuini Salote, he ko e talanoa ia 'a e finematu'a, pea tuku 'aupito 'aupito mo e talanoa fakamanamana ia 'a ia 'oku palakalafi fakamuimui mai 'aki ho'o tohi, he ko e talanoa ia 'a e tangata to'o pekenene.

Ko 'emau feta'utu'i 'i muli ni 'oku mahino lelei 'aupito 'a e 'uhinga mo e fatongia 'o e kau nima tapu. 'Oku sai ange 'emau sio atu kia Lauaki ko e fu'u ka'ate ki Pulotu 'i ha tu'u mai 'aha fu'u fa'ahikehe, mahalo 'oku ke lava pe ko e 'o sio ki ai. Kaikehe, he 'ikai ke u toe tu'u mai au keta fakafekiki, ko 'eku tatau atu ee kihe matanga, kae 'ataa atu 'a e faingamalie kiha toe taha ange.

Matapule 'oku 'ikai ke fu'u fiema'u ha'o toe fie fakamaama mai 'au. Ko e me'a pe 'oku ou kole atu ka na'e tatau ho'o fo'i fakama'ala'ala mai ko'eni mo ho'o 'uluaki tohi, he 'ikai mole homau taimi 'omautolu ke mau fakalea'i ho'o tohi. Ka ko e ta'e faka'esia mo e ta'e mingao mo e fakamatatu'a 'a ho'o 'uluaki lave ko e me'a ia 'oku fai atu ai 'ae lau lea. Kole fakamolemole atu kihe matanga ko 'eku tatau atu e. Pea ka 'i ai ha'o toe 'uhinga matapule, ko 'eku email 'ena 'oku tu'u atu keke lafo mai ai kae 'ataa 'ae pangai ki ha toe fa'ahinga kakai ange mo ha toe me'a 'oku mahu'inga ange.

Ko e telio 'o hotau Hau 'oku kei fakatalutalu 'a hono mamalu mo hono faka'ofo'ofa, pea 'oku mau kei 'ofa lahi atu ai pe ki he Tama Tu'i kuo unga fonua, pea fakamalo atu Kau Nima Tapu, Ha'a Tufunga pea mo Lauaki 'a e faifatongia.Faka'apa'apa AtuTevita Hafoka

TevitaHafoka [at] aol [dot] com