You are here

Results for Tonga monetary policy

Monday 11 September 2023

Nuku'alofa, Tonga
‘Oku hoko atu hono fakamamafa‘i ‘e he Pangikē Pule ‘a hono tokangaekina ke ma‘ulalo ‘a e Hikihiki ‘i he Totongi Koloa ́ ‘i he Fakamatala Fokotu‘utu‘u Ngāue Fakapa‘anga ‘o ‘Aokosi 2023.