You are here

Results for Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tonga

Saturday 16 September 2023

Nuku'alofa, Tonga
Na’e tokoni lahi ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tongaˊ ki he Pule’anga ‘I hono foaki atu ‘a e sieke pa’anga ‘e $14.2 miliona ki he Palemia Le’ole’oˊ Hon. Samiu Vaipulu pea mo e Minisitā Pa’anga Hon. Tiofilusi Tiueti he’enau Fakataha Lahi Fakata’u ‘o e 2023, na’e fakahoko he ‘aho Falaite 15 Sepitema.