You are here

Results for Melino

Sunday 21 September 2014
'Aositelelia
Talu e tu’u e Pule’anga Fakatu’i ‘o Tongá mo e ‘ikai ha ofiofia e kovi ‘a e Pule’anga Tongá ki he kovi ne fai ‘e he Pule’anga Pilitaniá ki he kakai ‘o 'Initiá pe ko hono ngaohi kovi’i ‘e he kau hinehina o 'Amelika 'a e kau ‘uli’ulii, ka na’e uki ‘e Mahatma Gandhi ‘a e laui miliona hono kakaí ke nau fakafepaki melino pea uki 'e Luther King 'a e fakafepaki melino pea na’e ola lelei ‘enau feingá. - Tevita Vaikona mo Senituli Penitani.
Node is premium Premium content