You are here

Results for Galaxy Queen

Friday 8 August 2008
Nuku'alofa, Tonga
Tonga's Galaxy Queen Pageant 2008 began in Nuku'alofa on Wednesday August 6 and lived up to its outrageous reputation attracting a full house to the Queen Salote Memorial Hall.
Node is premium Premium content
Wednesday 18 July 2007
Auckland, New Zealand
'Etita, Fakamolemole ka e hao atu mu'a 'ete ki'i fakakaukau ki he fe'auhi Galaxy 'i ho'o kolomu. Kuo lahi e laulea ki he natula 'o e fe'auhi ni 'o 'ikai ke fenapasi mo e taumu'a ngaue (objective) 'a e kulupu ni. 'Oku ou faka'apa'apa lahi ki he tui .'a Moimoiangaha pea 'oku 'i ai pe 'ene totonu ki ai. Kaikehe 'i he senituli sivilaise ni, kuo faka'apa'apa'i fakamamani lahi ai 'a e totonu 'a e tangata (human rights) pea 'oku kau ai 'a Tonga. -Telesia Finau
Node is premium Premium content