You are here

Results for Fili Fale Alea

Thursday 28 October 2021

Nuku'alofa, Tonga
Ko e mataamama ‘o e Fakafofonga Fale Alea tokolahi, ko e sio faasi’i (pe siokita nai) ki he lakanga ‘o hange ha ngaue ke ma’u ai ha mo’ui mo e mafai he fo’i ta’u e 4 mo ha toe fo’i ta’u e 4 fo’ou pea hokohoko pehe ai ha toe ta’u ‘e 4 kehe . . . . - 'Amelia Kinahoi-Siamomua.
Sunday 26 September 2021
Nuku'alofa, Tonga
Koeha ‘a e founga ke fakamahu’inga’i mo tolonga ‘a e mahu’inga ho’o fili (Fale Alea)? Ko e me’a pe ‘e tolu ‘e fiema’u keke ‘ilo kiai: Ako, Ngaue mo e Tukufakaholo Hisitolia ‘o e Famili. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.