You are here

Results for COLA

Wednesday 7 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo hiki a Tonga mei he lao ‘o e ‘ikonomika-tonga, ko e “Si’i Femolimoli’I” ki he “Lahi ‘au kae Si’i ‘aku”, malie! 'Oku toe kanoni ‘aki foki hotau palopalema ‘etau ma’u ha fa’ahinga Pule’anga ‘oku fisi ki tu’a mei ai ‘a e fa’ahinga ta’emaau na’e te’eki ai ke tau mamata kiai he ngaahi kuonga ‘o onopooni ‘i Tonga. - 'Inoke Fotu Hu'akau.