Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fili ha fakafofonga 'oku poto mo 'ofa

Nuku'alofa, Tonga

'Etita,

Kuo 'omai hotau tala pea tuku mai mo e siate folau ki he liukava fakahisitolia 'i hotau fonua ni. Kuo finangalo 'a Tupou ke tuku mai ki hono kakai ke nau fili e kapiteni, kau 'ofisa pea mo e toenga 'o e kauvaka ke nau fakalele hotau vakaa. 'Oku 'i ai e tu'amelie he kuo tau kau he pue 'o e temokalati ka 'oku hange pe 'oku kei fai pe "tu'atamaki ki he taunga he fu'u tavahi".

Ko e siate ne tau lele mai 'aki ne lau senituli pea ne tala kuo 'olokuonga mo fakatikitato pea tangi ke tatau mo e pule 'a papalangi.

Ko e kau kapiteni 'o ono'aho ne 'ikai ha poto fakala'ipepa ka ko e taukei mo e 'ofa fonua. Ko faafaa ki tahi na'a ne tala pe feitu'u mo e konga tahi he'ene ala ki tahi . . . ka ko e 'aho ni kuo tau komipiuta mo kapasa. Ko e 2010 'oku kei popo'uli 'o 'ikai mahino he ko e vahanoa 'oku fai ai e folau, pea ko e 'oseni ta'e'iloa.

Ko 'eku tokanga pe 'aku hono fili 'o 'etau kau, kauvaka he te nau toki fili 'enautolu ia e kapiteni pea toki kapiteni 'ene kau 'ofisa. 'Oku tau faka'amu ke tonu e fili pea 'omi e kakai fe'unga, he ko 'etau tekina mo e ngoto 'e makatu'unga 'iatekinautolu.

Mahalo na'a kuo taimi ke tau fili 'o 'ikai makatu'unga 'i he'etau 'ilo 'e tokotaha ko ia , ka ko e 'ilo mo e taukei 'a e tokotaha ko ia (not who you know but what that person knows). Pea mo'oni pe faka'anaua 'a Mafi 'o Amerika Samoa, kohai ha taha te ne fetongi 'a Dr. Viliami Tangi.


Faka'apa'apa atu,

Samiu Sika