You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Ofa kia Mafi mo e kainga 'i Ha'amoa

San Diego-California, USA

'Etita,

Si'i fakaa'u atu mu'a 'a e lotu hufia 'o kinautolu Tonga pehe ki hotau kainga Ha'amoa ne si'i ma'ungatamaki 'e he Sunami, ki he Mafi 'o Pangopango pehe ki he Tonga kotoa 'i Ha'amoa 'oku 'iai 'a e faka'amu ne mou hao 'i he fakatamaki ne hoko. 'Oku tau 'ilo'i kotoa pe kapau ne hoko 'a me'a ni 'i Tonga 'e toe fakamamahiange.

Tu'a 'Ofa 'EikiĀ Atu,

LouĀ 'Uhila