You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tokanga'i e fakatokanga 'a Harder

'Okalani, Nu'usila

'Etita,

Ne u fiu he feinga ke mahino'i e tohi 'a e tangata loea koena ko Harder. 'Asili ai 'ene tohi fakapapalangi pea mo e ngaahi me'a 'oku ne fokotu'u mai 'i he'ene tohi. Ko e me'a pe 'oku ha'u kia au, kuo kamata ke liliu mo'oni e loea ni. 'O 'uhinga ko e ngaahi me'a 'oku ou to'o mei he'ene tohi 'oku hange eni ha'ane vetehia ki he ngaahi me'a kuo ne 'ilo ki ai.

Ko e ngaahi me'a eni 'oku 'ikai pea ne te'ekiai tukuange mai 'e he ngaahi kautaha ongoongo ka 'oku ne tukuange mai 'e ia.

Hange ko eni:

a) Ne 'i ai e ni'ihi ne nau fakatau ma'ama'a e penisini,

e) Ni'ihi ne nau tufa mo 'utu he ngaahi 'ai'anga me'a 'i loto Nuku'alofa 'o fakataumu'a pe ki he faka'auha.

F) Ko kinautolu ne nau tufa mo e kavamalohi ki he to'utupu, ko kinautolu 'i he kau pisinisi ne nau fokotu'utu'u e me'a ni ko e siokita mo e sio ki he'enau tupu fakakomesiale pe 'anautolu.

Mo e ngaahi me'a kehe 'oku ha 'i he'ene tohi. Kou tui 'oku totonu ke fai ha tokanga ki he tohi koeni 'a Harder he 'oku ne toe fakaha mai ai mo e fokotu'u 'a 'Akilisi ke fai ha me'a 'i he 'aho hilifaki kalauni. Kaekehe hange ko e fokotu'u 'a Senolita, feinga'i atu ke ne folahi kakato mai he kuo mahino mai e ni'ihi. 'I he taimi tatau ko e loea foki ena, na ko e fakapoi mai pe ena ka 'oku unga mai ia mo ha toki he fakapo'uli.

Malo,

Pola Loiti.

polaloiti [at] yahoo [dot] co [dot] nz