Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Talitali 'i Aotearoa 'a e 'Ikale Tahi

'Etita,

Malo e tau mo e ngaue lahi pea 'oku tau fiefia ai pe he ngaue kafakafa kuo fakahoko 'e he fanau 'Ikale Tahi. Kuo nau faka'ilonga'i e tu'unga 'o e fo'i piliote pea nau ikuna mai e faka'apa'apa 'a e ngaahi fonua hau he sipoti ni pea pehe ki he laui miliona 'i mamani. Malo e va'inga tamaiki, pea ko e kau Helo Kimoutolu 'o e fe'auhi ni he 'oku 'ikai pehee atu 'e he kakai ia 'o Aotearoa ni koeha e ola ka 'oku kei hokohoko atu pe vela 'osi ia.

Ko e fanongonongo atu pe heni ki he kainga kotoa pe 'i Aotearoa 'oku fie fe'iloaki mo e fanau va'inga 'a e 'Ikale Tahi ke mo u kataki 'o fakatokanga'i ange 'e tu'uta mai e fanau ki 'Okalani ni he taimi 8:30am pea 'e 'omai ai pe kinautolu ki he Hall he tafa'aki mala'e tenisi koia 'i he Massey Road he tuliki maama koia 'alu ki Mala'e Vakapuna. 'E fakahoko ai ha ma'u me'atokoni ma'ama'a pe mo ha ki'i lukuluku seniti ke foaki ma'ae fanau ke faka'ilonga'i 'aki 'etau hounga'ia he ngaue ma'ongo'onga kuo nau fakahoko. Mou kataki 'o lava hifo kiai pea ko kimoutolu 'e fie lava ki mala'e vakapuna pea to'o hifo mo e ngaahi fuka ke tau ki'i longoa'a faka'osi ai leva kae toki hoko atu e ngaue.

Mou fakatokanga'i ange kuo 'osi fakahoko atu he ngaahi letio fakapalangi he 'oku 'ikai ha letio fakatonga he 'aho ni. 'E toe fakahoko atu pe foki he polokalama letio 'a e Koli Tala'aho he hengihengi Tusite.

Faka'apa'apa mo e 'ofa lahi atu

Lafitani Pouanga mo Dr Fotukaehiko Fisi'iahi

tofavaha03 [at] yahoo [dot] com