You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ngali kai fiekaia si'i 'Ikale Tahi

USA

'Etita,

Hufanga he fakatapu ka u lave atu ki he ki'i talanoa koeni ne hu mai he Planet Rugby fekau'aki mo e ma'u me'atokoni 'a e 'Ikale Tahi lolotonga 'e nau teuteu i Polata'ane ki he tau'i e World Cup he Rugby Union.

'Oku tui pe e motu'a ni ne lahi pe ngaahi me'a malie he teuteu 'a e 'Ikale Tahi ki he World Cup ka e impress pe kinautolu he ma'u me'atokoni 'a e timi.

Ko e fifili he kai lahi pehe si'i tu'unga matu'a ni fakatatau ki he lau 'a e ongoongo pe koeha?

Ne 'ikai nai ke ma'u me'atokoni si'i timi mo e kau officials fe'unga ne nau fu'u kai lahi pehe ai? Kapau ko ia ne 'ikai nai 'i ai si'a seniti fe'unga ki he teuteu 'etau timi ne nau 'oho pehe ai he kai he fakaafe 'a 'Isi Tu'ivai. Kuo ha e toutou tala e sai e Poate mo e ha fua e sai e lele e 'Akapulu he Poate a Seng mo Tui ka e kai e timi ia hange ne li'aki nautolu ha motu ta'e fafanga'i. Pe na 'e fu'u ifo kehe e recipe 'a e kau Pilitania ne kai lahi pehe ai e 'Ikale Tahi.

'Oku te fokoutua i 'Amelika ka ko e Tonga au pea 'oku te fa'a lava atu ki Teufaiva lolotonga 'ete kei 'i Tonga o mamata 'Akapulu mo poupou'i e Maa'imoa ni. Anywy, 'osi pe ta'e 'osi, kai lahi kai si'i 'ikai to e 'aonga ha lau pea fakamolemole na kuo te fiematai.

Ne 'ikai 'uhinga ke mou kai pehe, ne 'uhinga ke mou kai pehe he ngaahi timi ko ena 'oku mou teu tau kamata mo USA 'apongipongi na. Neongo pe koeha e feto'aki holo e tu'unga 'oku 'i ai e 'Akapulu, 'oku mou fakafofonga'i e fonua ko Tonga. Ko e lelei mo e kovi ko Tonga e 'ave fakamu'omu'a ai.

Talamonu atu ki he Timi 'Ikale Tahi, Faiako Quoddus Fielea mo e toenga e ka u Officials 'o e 'Ikale Tahi 'i Falanise he Rugby World Cup 2007 ma'u ha va'inga fiefia pea 'oua na'a ngalo e ngaahi houa Lotu o tatau e fo'i pe malohi.

Siosaia Mila

SiosaiaMila [at] comcast [dot] net