You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e mate na'e pau pe ke hoko

Auckland, New Zealand

'Etita,

'E Popoahi kataki he 'ikai te u toe lave au kiha fktaataa ke toe mahino atu kiate koe. Ko ena kapau na'ake osi ta'etoka'i pe 'e koe 'a Akilisi hoo 'i Tonga pea anga feefee ai keta kau hala taha? He kane kuo fai hala 'Akilisi, kuo fuoloa hono tuku 'e he kakai ki tu'a. Pea te u toki tui atu leva ka koe Popoahi.

'Oku mahino nae 'i ai e mate pea kuou fie fk'apa'apa lahi 'aupito ki he si'i kau pekia. Ka na'e mahalo na'a nau 'i he feitu'u hala he taimi hala, pe 'ikai Popoahi? Ko e me'a na'e hoko ia 'e Popoahi, na'e pau pe ia ke hoko. Te u atu pe kii fktaataa koeni Popoahi, ka faiange 'o 'uha lahi pea fonu e sima? ko e me'a pe 'e ua 'e hokoo, ko e paa 'a e sima vai pe ko e siisii mai e vai ki tu'a. Pea ko e mea ia na'e hoko he aho 16 o Nov, na'e ikai ke paa ka na'e siisii o lave tukia sii kau pekia. Kataki pe na'a oku fu'u ma'olunga atu e fkkaukau ia kiho ki'i 'ilo pukupuku oku ma'u.

Pea kou kole atu Popoahi na'a pehe kou ta'etoka'i koe, kuo ke tohi hangatonu mai pe ko e kiate au pea te u fale'i hangatonu atu pe eni kiate koe. Kataki mu'a Popoahi 'oua na'ake toe hanga o fie faiako'i au. Kou 'osi ma'u pe ha poto fe'unga ke u ongo'i si'i fk'ofa e tangata'i Tonga he fkehaua 'a e Pule'anga ma'u mafai ta'e toe fkfepaki'i. Te u feinga aa ke u tohi nounou pe he koau ia ko e fkpikopiko atu he tohi loloa mo ta'e mahino he ko hono 'uhinga he'ikai fie lau ia 'eha taha.

Feinga atu hena homou kau tamaa he koho fe'unga peia. Mono ho ongo va'e tapu mo koe he suu si'i kau masiva i Tonga keke ongo'i 'enau faingata'a'ia.

Malo 'aupito.

Mosese Fineanganofo

mfineang [at] kol [dot] co [dot] nz