You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tu'u tangata Tonga

Pago Pago, American Samoa

'Etita,

Na'anau lea kovi, fiematamu'a mo ta'e faka'apa'apa ki hotau Hau, Tafa'ahau Tupou IV,

Na'a tau 'ita pe mo tangutu 'o 'ikai fai ha me'a

Na'anau tutu e 'Imisi 'o e Feilaulau mo e Ta'ata'a 'o Kalaisi, 'a e Fuka Tonga,

Na'e lililili pe hotau toto he 'ita, kau tau tangutu fakalongo pe

Ko'eni kuo nau tutu a Nuku'alofa, ko e Kolohau 'o Felenite,

Tonga e ! Tonga e ! Tonga e!

Ko e toki mamahi ia 'e ongo kapau te tau kei tangutu fakalongo pe

Ko e fili 'ena kuo tukituki mai ho mata pa

Ka na'e tonu ke ta'ofi pe kinautolu ia 'i hala

'Oua 'e lau tomui ka ke tu'u ke

Malu'i ho famili, 'api, kaunga'api mo ho kolo.

Kolofo'ou, Kolomotu'a, Fasi, Ma'ufanga pea moe toenga 'o Vahekolo,

Tu'u ke tala kia kinautolu na'a nau fai e mamauni

'E 'ikai toe fai mai e me'a koia hotau ngaahi koloni.

Kuo fuoloa ta'u 'e tau fakafalala pe ki he kau Polisi mo e Fakamaa'anga

ke nau fai hotau malu'i. Kuo fafangu kitautolu 'e he fakamamahi 'o e

Novema 16 ke tau toe vakai'i ange 'oku 'i ai hotau fatongia ke tau hoko

ko e 'uluaki pa ke malu'i hotau ngaahi famili, mo 'etau koloa mo e 'eta

ma'u'anga mo'ui. Pea toki tokoni mai ai pe e kau polisi mo e Pule'anga.

Kuo taimi ke tu'uhake e kau 'Ofisa Kolo moe kau Pulefakavahe 'o ta

ha'anau palani ki hono malu'i honau takitaha kolo. Koe toenga 'o

kitautolu ke tau poupou. Ko e founga 'eni 'oku fai 'i mamani lahi.

Ke tau teuteu ke fili hatau kau fakafofonga fo'ou ki he falealea 'i he

fili ka hoko mai.

Kuo hoko mai e Fe'unga.

'Ofa atu...

Mafi 'o Amerika Samoa Lousiale Kava.

slkava [at] samoatelco [dot] com