You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Taha 'ana Fale Alea 'o Tonga

Nuku'alofa, Tonga

 ‘Etita,

Ko e fiekaunoa atu pe  ‘eni ia  ‘i he talanga fekau ‘aki mo e kaveinga ngaue  ‘a e Fale Alea 'o Tonga mo honau vahenga.  ‘Oku hange kiate au  ‘oku fai e sio ki hono holoki  ‘o e  ‘aho ngaue  ‘o si ‘isi ‘i ange kae ki ‘i moto ‘ono leka pe  ‘a e houa ngaue ki  ‘olunga.

Na ‘e  ‘i ai e lave  ‘a e  ‘Etita  ‘o e Kele ‘a, Tavake Fusimalohi,  ‘o ne fehu ‘ia pe  ‘e anga fefee hano fuatautau  ‘a e ngaue  ‘a e Fale Alea he houa 16 mo e konga  ‘i he vahenga ko e $700 he uike kae faingata ‘a ‘ia e tokolahi  ‘a e fonua he ngaue houa  ‘e 40 he uike ki he $100 pe.

Na ‘e fai  ‘eku ki ‘i hua ki he  ‘aho ngaue mo e houa ngaue  ‘a e Fale Alea  ‘a Nu ‘usila ni  ‘ou  ‘ilo  ‘oku nau fakataha Fale Alea he houa  ‘e 18 he uike  ‘i he  ‘aho pe  ‘e 3 ka  ‘oku nau kei ma ‘u pe  ‘enau vahenga pau  ‘a ia  ‘oku  ‘i he laui kilu e tokotaha memipa Fale Alea he ta ‘u.

Ko e kehekehe he  ‘oku hili  ‘enau fakataha Fale Alea  ‘oku nau hoko mai ‘o ngaue ‘i  ‘enau toenga houa  ‘i honau ngaahi fatogia takitaha. Hange ko

 ‘eni: foki e Minisita Mo ‘ui  ‘o hoko atu  ‘ene ngaue ko e Minisitaa Mo ‘ui ia. Foki mo e kau fakafofonga  ‘o e ngaahi vahenga ki honau  ‘ofisi takitaha  ‘o ngaue ai  ‘i honau lakanga ko e fakafofonga kinautolu  ‘a honau ngaahi vahenga takitaha ... mo e haa fua. Ko e fakakakato ‘anga ia  ‘enau houa  ‘e 40 he uike.

 ‘Oku  ‘ikai ha ‘aku fu ‘u  ‘ilo loloto ki he ngaue  ‘a e kau memipa Fale Alea  ‘o Tonga he taimi  ‘oku  ‘ikai ke nau  ‘i Fale Alea ai. Fakatonutonu mai ange pe  ‘oku hala  ‘eku ma ‘u ka  ‘oku hange kiate au  ‘oku takitaha foki e kau memipa ia  ‘o fakainu pulu, pisinisi, mohe mo lautohi  ‘i honau  ‘api he ngaahi  ‘aho ko ee  ‘oku  ‘ikai fai ai ha fale alea. Tukukehe  ‘a kinautolu ko ia  ‘oku kau atu ki he Fakataha Tokni mo e Kapineti.

Kapau  ‘oku tonu  ‘eku fakamahamahalo ta ko e feitu ‘u  ‘oku corrupt lahi taha he fonua ko e Fale Alea  ‘o Tonga.

Faka ‘apa ‘apa atu,

Kite Tu ‘akalau

‘Etita - Tau ‘ataina

editor [at] tauataina [dot] com