You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku a hono tata'o

Auckland, New Zealand

'Etita,

Te u mita nounou pe. Ko e loloa mo e lahi ange’a e felingi’aki’a

Fisi’iahi mo Kava ko’ene mahino mai ia’a e laulaui ta’u’a hono ngaue

fakavalevale’aki’a e ivi’o e fonua’e kinautolu na’a nau tangutu he

nofo’anga’o hotau kau taki.

Ka’oku’ikai ke u tukuaki’i’a kinautolu pe. Ko’enau vaivai pe’i hono

laiki kitautolu he’oku tau polepole’aki’a hono hekasi pehe’i kitautolu

...‘o tala tokua ko hotau ngafa.

Ko e laui to’utangata’eni’a hono fakae’a mai’o e ngaahi fehaalaaki pea

mo e ngaahi tonounou pea mo’etau kei fakaongotuli pe’o pae kotoa’o

tata’o’i lalo fala’o pehe tokua ka pulia mei he’etau sio, pea ko’ene

pulia’aupito!

Ko’eni kuo fepulopulasi’a e motu’i fala mo avaava’o’ikai ke tau kei

lava’o tangutu lelei ai pea’oku fai’a e fe’ekenaki pe koeha koaa’oku

mahokohoka mo fepetepete’i pehe ai’a e tangutu’anga. Tali: Huke’i hake

...‘a e fala’o mamata ki he ngaahi me’a ne tau pae mo tafi ki ai he kuohili.

Ko e oli taha’a’etau mamata kia kinautolu koia’oku nau talamai’oku

osi mahino’a e’uhinga’o’ene mahaehae - kae kei fai pe’a e pae!

Sefita Hao’uli

sef [dot] haouli [at] ihug [dot] co [dot] nz