You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Te u Tatau Atu

University of Wollongong, NSW,Australia

'Etita,

'Oku ou fakamalo atu kiate koe Sione L. Kava he 'ohake e kaveinga mahu'inga ni ke tau talanga ai. Pea kuou tui ko e talanga kuo ta fakahoko he peesi ni 'e ala tokoni atu ki hano fakama'ala'ala e ngaahi kaveinga mo e ngaahi me'a 'oku hoko hotau ki'i fonua 'ofa'anga. Hange ko ho'o lau, kuo lava e talanga kae toki takitaha fakamaau atu pe si'o tau kainga ha me'a 'e ala tokoni kiate kinautolu pea mo 'aonga. Pea ka 'oku 'iai ha me'a 'e ta'e'aonga pea li'aki mo e faka'efi'efi ki he fononga.

Fakamolemole pe ka kuo 'i ai ha lea e to ki tu'a pe 'e taku kuo fai ha fiematai mo ha ngututamulea ki he maa'imoa fisifisimu'a 'a Tupou, ka kohai tene lau hotau tapuaki kuo fakakoloa 'aki kitautolu mei Falelahi ke tau tau'ataina ki he lea mo e tohi 'o 'etau fakakaukau.

Te u tatau atu,

"Tuku ke u foki ki he Ha'amonga,Tauhi e taimi mo e Uasila'a,'Ofa ke Monu'ia 'a Tupou,Pea Lau mai moha Ngaahi Ta'u".'I he Loto Faka'apa'apa Mo'oni mo e 'Ofa lahi atu ki he tapa kotoa pe 'o kolope 'oku mou me'a mei ai.Fotu Fisi'iahi

tofavaha03 [at] yahoo [dot] com