You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku a 'a e fakamahalo Fifita

Auckland, New Zealand

'Etita,'I he tohi 'a Fifita Toa 'o e 'aho 5//8/06 he kaveinga "Tatali 'ae 'ai kaveinga fo'ou," ne ha ai 'a e ngaahi kupu ko 'eni:"Fakatapu atu mu'a he 'oku ou tui kuo pahia 'a e kau lau makasini he fakapiko ko'eni 'oku tau fai, Finau Sailosi (Longolongo'aevalu) mo Tevolo Kava.

Te u tali fakapalakalafi atu ho'o tohi Sailosi."'Oku ou kole fakamolemole atu 'oku 'ikai keu fakapuli atu he Longolongo'aevalu pea kuo te'eki keu tohi atu ki he Matangi Tonga ke pulusi mai ha'aku tohi kia Fifita Toa.Kuo ta tu'o lahi 'eku ngaahi tohi kuo ke pulusi mai pea hange 'oku ke mea'i 'oku 'i ai 'eku style 'aku mo e kaveinga, quality mo e tu'unga fakapalofesinale 'oku ou feinga ke pukepuke. Me'apango ko ho'o pulusi mai 'a e konga ko 'ena kia au ke ne 'oatu ha 'imisi kehe 'o 'oku kia kinautolu 'oku manako ke lau 'eku ngaahi tohi mo 'eku ngaahi fakakaukau.'Oku ou hoha'a lahi foki he ngali 'e 'ikai te ke toe pulusi mai ha'aku tohi 'i ha'o fakakaukau kuo u fakapuli atu 'i ha hingoa kehe.'Ofa atuSailosi Finau

sailosifinau [at] yahoo [dot] com [dot] au

'Etita - Sailosi malo mu'a hono fakamaama'i mai 'a e fakamahamahalo 'a Fifita. 'Oku hange ko e lau, ko e fo'i me'a pango malie ia kuo hoko. Fifita ki'i fakamokomoko hifo, he ko e ifo pe 'a e tautoa kapau 'oku tau'ataina pea mo ma'a 'a e loto.