You are here

Results for Tongan women's rights

Tuesday 1 September 2015
Nuku'alofa, Tonga
The Tonga government has reneged on its commitment to the United Nations of March 9 to ratify the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
3 comments
Node is premium Premium content
Tuesday 12 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo tukumai ‘e he kau Taki Lotu ‘ae ‘ikai kenau loto ke tali ‘e Tonga ‘ae CEDAW. Ko e makatu’unga tefito ‘I he’enau lau, koe’uhi pe koe ngaahi faka’uhinga ‘oku fepaki ‘ae ngaahi kupu ‘e ni’ihi ‘oe CEDAW mo e tokateline ‘oe Lotu. Ko e Kupu 10(h) mo e 12(1) ‘oku faka’uhinga’I ki he fakatotama pea pehe ki he Kupu 16 ‘oku faka’uhinga’I ‘oku fekau’aki mo e mali tatau. -Tito Kivalu
1 comment
Thursday 16 June 2011
Suva, Fiji
I am a Tongan woman married to a non-Tongan man and I cannot get Tongan passports for my children who were born in Tonga and another country in the 1990s. The amendments to the Nationality Act 2007 apply only to those born on or after 14 September 2007, in short, the amendments are not retrospective. I have been told by Tongan Immigration officers that for my children to get Tongan passports, they will have to go through the process of 'naturalization'. - Tupou Taiamoni Finau.
Sunday 15 November 2009
Sydney, Australia
Kataki pe matanga kau faka-tulou atu ki he'ene 'Afio mo Hou'eiki, kia Ha'a Matapule pea moe Tonga kotoa, kae 'ata keta po-talanoa 'i he loto fale ko 'Tau'ataina 'ia Totonu'. Me'apango pe koe 'ikai keu si'i malava 'o liliu faka-Pilitania 'eku fakakaukau ke a'u atu ki ha'a ako mo ha'a 'ilo, kae tuku pe mu'a keu feinga ki he lelei taha…. -Mohetau Kasitati
Sunday 14 September 2008
Auckland, New Zealand
I was dismayed to read about the passing of the dual citizenship legislation prescribing the charging of a fee of $750.00 per application. -'Amelia Schaaf
Node is premium Premium content
Tuesday 30 December 2003

Nuku‘alofa, Tonga
Reaching out to Tongan women to explain their rights, and to help eliminate discrimination against them, is the aim of a newly formed women’s working group. From Matangi Tonga Magazine Vol. 18, no. 3, December 2003.
Node is premium Premium content